Έκδοση Αδειών Διέλευσης

Η MSG s.a. αναλαμβάνει εξολοκλήρου την έκδοση αδειών διέλευσης από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των εκάστοτε εθνικών οδών.

Συμφωνά με τις διατάξεις του υπουργείου μεταφορών, ένα όχημα θεωρείται 'υπέρβαρο-υπερμέγεθες' ,όταν οι διαστάσεις του υπερβαίνουν:

  α) τα 16,5μ σε μήκος
  β) τα 2,5μ σε πλάτος
  γ) τα 4μ σε ύψος
  δ) τους 40 τόνους μεικτού βάρους.

Οι άδειες για τις ειδικές μεταφορές στην Ελλάδα ισχύουν για 2 ημέρες μόνο. Τα φορτηγά επιτρέπεται να κυκλοφορούν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, καθημερινά εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ανώτατο όριο βάρους κατά άξονα είναι 10 τόνοι.

Απαραίτητα έγγραφα και όροι διακίνησης βαρέων οχημάτων:

  Άδεια κυκλοφορίας ελκυστήρα και ρυμουλκού
  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ελκυστήρα και ρυμουλκού
  Σχεδιάγραμμα έμφορτου οχήματος με αναλυτική περιγραφή του φορτίου και πλήρη στοιχεία για τις διαστάσεις και τα βάρη
  Δήλωση ημερομηνιών και τόπου αναχώρησης και άφιξης

Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας άφιξης στην Ελλάδα πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες.

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την έκδοση αδειών διέλευσης από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες συντήρησης των εκάστοτε εθνικών οδών. Τα ειδικά διαμορφωμένα συνοδευτικά οχήματα που διαθέτουμε, συμβάλουν ώστε να φτάσει το φορτίο σας έγκαιρα και με ασφάλεια, στον προορισμό του.

Βρείτε μας στο χάρτη.

Στοιχεία Επικοινωνίας


+30 25210 81286

ΒΙ.ΠΕ. Δράμας, τ.κ. 66100, Δράμα, Ελλάδα

ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

Αφοί ΓΚΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε.